Jdi na obsah Jdi na menu
 


Koncepce a týmová pravidla

 Zodpovědnost realizačního týmu:

 
Trenéři zodpovídají za výsledky a herní projev mužstva včetně tréninkového procesu.
 
Vedoucí týmu zodpovídá za organizační zajištění chodu mužstva.
 
Podmínkou a nutností je vzájemná spolupráce všech členů realizačního týmu.
 
Pravidelná periodická setkání kompletního realizačního týmu s cílem jednotnosti vystupování, maximální a včasné informovanosti kompletního realizačního týmu.
 
Nominace:
 
Nominaci určují trenéři po vzájemné dohodě.
 
Při nominaci berou trenéři v úvahu zejména momentální výkonnost hráčů, účast a přístup k tréninkovému procesu, přístup a nasazení v jednotlivých soutěžních utkáních.
 
Možnost účasti na turnajích nebo utkáních i pro nenominované hráče s cílem upevňování soudržnosti a udržování pozitivní atmosféry v týmu.
 
Vedoucí mužstva informuje rodiče a vede s nimi dialog.
 
Možnosti pravidelné elektronické a mobilní komunikace rodičů s trenéry a vedoucím mužstva.
 
Zveřejňování veškerých aktuálních informací na webových stránkách mužstva.
 
Evidence docházky:
 
Vedení podrobných záznamů o účasti hráčů na tréninku, na turnajích a v jednotlivých utkáních.
 
Nutnost řádné omluvy absence hráče ještě před začátkem tréninku, turnaje nebo utkání.
 
Zveřejnění a aktualizace kompletní evidence docházky na webových stránkách mužstva. 
 
Stanovení sezónních priorit mužstva:
 
Stanovení hlavní sezónní priority – pro sezónu 2010/201 je hlavní prioritou úspěch v mistrovských utkáních krajské přeboru a dobrá prezentace týmu v satelitních turnajích s cílem komplexní vytíženosti celého hráčského kádru a jeho doplnění
 
Úspěšná reprezentace klubu na  mládežnických turnajích   
 
Vytíženost hráčského kádru:
 

Na všechny týmové akce jsou hráči povinni reprezentovat klub v klubovém oblečení, pokud se hráč na akci dostaví bez klubového oblečení je  z akce vyřazen

Základní snahou realizačního týmu je využití kompletního hráčské kádru. 
 
V případě účasti na prioritních sezónních akcích ( důležité mistrovské utkání, turnaje ) bude více vytěžován momentální základ hráčského kádru v závislosti na stanoveném počtu hráčů v poli.
 
Je třeba, aby hráči momentálně postavení mimo základní hráčský kádr byli nedílnou součástí týmu a byli neustále motivováni větší vytížeností v mistrovských a přátelských utkáním s cílem dostat se do základního kádru i pro prioritní sezónní akce a motivovat se navzájem v rámci celého hráčského kádru.

Pravomoce rodičů:
 
Pokyny pro hráče na veškerých týmových akcích vydávají pouze trenéři nebo vedoucí týmu.
 
Rodiče nemají přístup do kabiny mužstva

Rodiče by měli s realizačním týmem v maximální možné míře komunikovat, realizační tým je přístupný k jakékoliv věcné diskusi. Je třeba mít vždy na paměti, že problémy je třeba řešit uvnitř týmu !!!

Komunikaci s realizačním týmem provádí pouze rodiče (rodinní příslušníci NE)

Doporučení k maximální podpoře hráčů od rodičů, samozřejmě v rámci možností jednotlivých rodičů – každý hráč má svou cenu a každý hráč je součástí týmu.
 
Je třeba neustále motivovat hráče i v rodinném kruhu k příkladnému přístupu a nasazení při všech týmových akcích včetně tréninků, k neustálému zvyšování výkonnosti a fyzické připravenosti. 
 
Důležitým faktorem je také dodržování správné životosprávy a to se týká hlavně správného spánkového režimu před každou týmovou akcí.
 
Dlouhodobé cíle mužstva:
 
Mužstvo je budováno s cílem zajištění plynulého přechodu na „velký“ fotbal.

Úspěch v satelitních turnajích (TEAMSTORE cup)

Úspěch v krajském přeboru mladších a starších přípravek.

Jedním z nejdůležitějších cílů je zajištění maximálně efektivní vzájemné komunikace mezi rodiči a realizačním týmem.
 
Realizační tým se snaží a bude vždy snažit odvádět pro mužstvo maximum, často i bez ohledu na vlastní časové a finanční možnosti, a proto všichni utvořme tu správnou partu, která bude fungovat, aby všichni hráči – naši synové – cítili maximální podporu od nás všech – od svých rodičů .
 
Realizační tým FK  Ústí nad Labem – ročník 2001